Oferta Przegląd produktów
Poradnik
Certyfikaty
Kontakt
Dokument bez nazwy

ARTEFAKT

ul. Parkowa 23d
86-300 GrudziÂądz

SEKRETARIAT

tel 056 46 100 77
fax 056 46 100 79

biuro@artefakt.com.pl

DZIAÂŁ SPRZEDAÂŻY

tel 056 46 100 78
fax 056 46 441 77

sprzedaz@artefakt.com.pl

gsm 515 093 239 Tomek
tomek@artefakt.com.pl

ZAOPATRZENIE

zaopatrzenie@artefakt.com.pl

LABORATORIUM

laboratorium@artefakt.com.pl

KSIÊGOWO¦Æ

ksiegowosc@artefakt.com.pl

DZIAÂŁ WINDYKACJI

windykacja@artefakt.com.pl

Copyright by ARTEFAKT